Munkavédelem

Megbízóink részére az alábbi munkavédelmi előírások teljesítését vállaljuk:

 • A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékelése, javaslattétel a munkakörülmények javulását biztosító megelőző intézkedésekre;
 • Munkavédelmi Szabályzat kidolgozása, valamint annak folyamatos felülvizsgálata, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítése;
 • Az egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása, valamint annak folyamatos felülvizsgálata, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítése;
 • A munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása, ismeretanyagok összeállítása;
 • foglalkozás-egészségügyi előírások végrehajtásának figyelemmel kísérése, javaslattételt a szükséges intézkedésekre;
 • Munkavédelmi szemlék keretében a munkavédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítése;
 • Munkavédelmi üzembe helyezést megelőzően a munkavédelmi szempontú előzetes ellenőrzés elvégzése, a dokumentáció előkészítése;
 • A gépek, berendezések, felszerelések időszakos biztonságtechnikai, felülvizsgálatainak elvégzése;
 • Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése;
 • Munkabalesetek kivizsgálását és jegyzőkönyvezését, nyilvántartások vezetését;
 • Munkavédelmi előírások változásának figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges intézkedésekre;
 • Kapcsolattartás a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal;
 • Polcrendszerek, állványok felülvizsgálata, jegyzőkönyvezése;
 • Megvilágítási mérés elvégzése, jegyzőkönyvezése;
 • Zajmérés elvégzése, jegyzőkönyvezése;
 • Közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében;
 • Közreműködés mentési terv készítésében;
 • A megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása;
 • A külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés;
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján a megbízót, mint munkáltatót terhelő valamennyi feladat ellátása.