Tűzvédelem

Az érvényben lévő törvényi szabályozásoknak megfelelően tűzvédelem területén szolgáltatásaink:

 • Tűzvédelmi szabályzat elkészítése, tűzvédelmi iratok naprakész aktualizálása;
 • Munkavállalók előzetes és ismétlődő tűzvédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása, ismeretanyagok összeállítása;
 • Munkaterületek rendszeres – szerződésben rögzített időszakonként történő - ellenőrzése, az ellenőrzések jegyzőkönyvezése;
 • Tűzveszélyes tevékenységek engedélyezésének megszervezése, tanácsadás a kijelölt munkatársak részére;
 • Menekülési irányfény rendszer havi rendszeres felülvizsgálata, a felülvizsgálatról készült napló folyamatos vezetése;
 • Hő- és füstelvezető felülvizsgálata;
 • Tűzgátló ajtók felülvizsgálata;
 • Tűzoltó készülékekről nyilvántartás vezetése, az MSZ EN-3 szabvány szerint minősített tűzoltó készülékek negyedéves ellenőrzésének és éves karbantartásának elvégzése;
 • Határidőhöz kötött, ismétlődő tevékenységek, felülvizsgálatok határidejének figyelemmel kísérése;
 • A Hivatásos Tűzoltóság által tartott hatósági, szakhatósági, és tűzvizsgálati tevékenységben képviselet nyújtása;
 • Tűzriadó terv elkészítése;
 • Kapcsolattartás a tűzoltósággal;
 • Tűzesetek kivizsgálása, elkerülésükre javaslattétel.
 • Tűzoltási gyakorlatok lebonyolítása.